Wyświetlanie pozycji 1-6 z 6

  • Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła 

   Cichosz, Mariusz; Poćwiardowska, Blanka; Jarczyńska, Jolanta; Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Krawczyk-Bocian, Amelia; Zabłocka, Małgorzata; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006)
   Książka koncentruje się wokół trzech głównych wątków: diagnostyki pedagogicznej czyli rozpoznawania warunków rozwoju i zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży; profilaktyki czyli zapobiegania pojawianiu się zagrożeń i wzmacniania ...
  • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Zabłocka, Małgorzata; Hendler, Lidia; Kawula, Stanisław; [et al.] (Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004)
   Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży. Autorzy podjęli kilka bardzo ważnych tematów, takich jak: problem nierówności społecznych i możliwości ich niwelowania, diagnozowanie ...
  • Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Cichosz, Mariusz; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Hendler, Lidia; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005)
   Książka prezentuje bardzo szeroki zakres zjawisk społecznych, zachowań lub zaburzeń występujących w różnych grupach ludzi (przede wszystkim u dzieci i młodzieży), które wymagają diagnozy, działań profilaktycznych lub ...
  • Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1. Diagnoza / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Jarczyńska, Jolanta; Jarosz, Ewa; [et al.] (Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009)
   Książka adresowana jest do pedagogów szkolnych i nauczycieli opracowujących szkolny program profilaktyki czy szkolny program wychowania oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną: wychowawców świetlic ...
  • Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2. Działania / red. Maria Deptuła 

   Deptuła, Maria; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Jarosz, Ewa; [et al.] (Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010)
   Książka adresowana jest do pedagogów szkolnych i nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną. Prezentowane są w niej koncepcje teoretyczne oraz przykładowe rozwiązania dotyczące pomagania dzieciom i ...
  • Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 

   Junik, Wioletta; Zabłocka, Małgorzata; Jarczyńska, Jolanta; [et al.] (Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2011)
   Koncepcja resilience wyjaśnia fenomen zjawiska, zidentyfikowanego w badaniach nad dziećmi wychowującymi się w niekorzystnych warunkach, np. w rodzinach z problemem alkoholowym, w skrajnej biedzie, w środowisku przestępczym. ...