Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty 

      Benner, Dietrich; Heynitz, Martina von; Ivanov, Stanislav; Nikolova, Roumiana; Pohlmann, Claudia; Remus, Claudia (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
      Grupa naukowców z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie prezentuje zarys koncepcji i wstępne wyniki prac badawczych przeprowadzonych w ramach projektu opatrzonego skrótem ETiK. Empirycznemu sprawdzeniu poddano w nim efekty ...