Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny, 2009, Numer 2

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przegląd Pedagogiczny, 2009, Numer 2

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Gara, Jarosław (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2009)
  Kategoria „świata życia codziennego” (Lebenswelt) opiera się na założeniu, że wszelki, źródłowy i prawdziwy, początek „w zdobywaniu poznania jest nienaukowy”. Kategoria ta jest więc swoistą rehabilitacją i dowartościowaniem ...
 • Kluczyńska, Urszula (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2009)
  Celem artykułu jest nakreślenie przemian modelu konsumpcji i ich wypływu na sposób budowania tożsamości. Podjęto w nim próbę poszukiwania początków zjawiska konsumpcji. Odniesiono się do analiz G. McCrakena, który twierdzi, ...
 • Doroba-Sawa, Marta (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2009)
  Artykuł stanowi próbę diagnozy zasadności i kondycji idei wolności na niwie procesów wychowawczych, w odniesieniu do specyfiki i rygorów narzucanych przez wielowymiarową i wciąż dezaktualizująca się/ ewoluującą i fluktuującą ...
 • Spychalska-Stasiak, Justyna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2009)
  Artykuł stanowi próbę zwrócenia uwagi na specyfikę naukowego dyskursu płci. Wychodząc z założenia, iż stanowi on jeden ze sposobów konstruowania typowo polskiej rzeczywistości płci, przedstawiam występujące w jego ramach ...
 • Kleina, Agnieszka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2009)
  Koncentrując swoje zainteresowania badawcze wokół polskich, niemieckich i polsko-niemieckich inicjatyw na rzecz zmiany stereotypów narodowych, badacz staje przed problemem wielości owych projektów. Wiele organizacji ...