Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Political and Social Consciousness of 18th Century Populance in Gdańsk on the Basis of the Gdańsk Book of Wheat Bread Journeyman Baker's Fraternity of 1724-1768

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach