Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Nowak, Jolanta (2015)
  W dzisiejszych czasach szkoła powinna przeistoczyć się z instytucji edukacyjnej, która przedstawia uczniom ujednolicony model wiedzy, w kierunek edukacyjny oferujący bogactwo i wszechstronność informacji, których prezentacja ...
 • Sołtysiak, Teresa (2013)
  Celem badań było ukazanie sposobów i skutków działań młodych kobiet zmierzających do poprawy własnego wizerunku, prowadzącego do osiągnięcia idealnych kształtów. Badaniem za pomocą Kwestionariusza Ankiety poddano 180 młodych ...
 • Czerwiński, Kazimierz (2016)
  Komunitaryści - w sporze z liberałami - przekonują o dużym znaczeniu różnych wspólnot dla konstytuowania osobowości jednostki, zwłaszcza jej horyzontu aksjologicznego. Wspólnoty mogą jednak przyjmować różne postaci, w ...
 • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2016)
  Prezentowany artykuł poświęcony został „metamorfozom” zakładu pracy, który stanowi jeden z głównych obszarów badawczych subdyscypliny pedagogicznej pedagogiki pracy. W oparciu o różne źródła interdyscyplinarnej wiedzy ...
 • Grzybowski, Przemysław Paweł (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016)
  Autor przedstawienia okoliczności występowania u badaczy zróżnicowania kulturowego dylematów związanych z ich funkcjonowaniem na kulturowych pograniczach i w związku z tym koniecznością dokonywania wyborów warunkowanych ...