Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Czerwiński, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2016)
  Artykuł podejmuje zagadnienie różnic między komunikowaniem ustnym i pisemnym w edukacji. Za Walterem J. Ongiem zostały zaakcentowane różnice między oralnością i piśmiennością, które są zazwyczaj niedostrzegane lub lekceważone, ...
 • Krause, Ewa (2016)
  This study is an attempt to determine the stability versus changeability of career anchors, based on a comparison between orientation and professional career, preferred and disclosed by students at the threshold of the end ...
 • Czerwiński, Kazimierz (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2016)
  We współczesnej filozofii politycznej toczą się dyskusje dotyczące istoty dobra wspólnego, sposobów jego uzgadniania, identyfikacji i artykulacji. Artykułowanie dobra wspólnego danej społeczności jest możliwe jedynie w ...
 • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2016)
  Praca zawodowa i sfera osobista, której głównym składnikiem jest rodzina, to dwa ważne obszary życia każdej jednostki. Satysfakcja czerpana z wypełniania ról społecznych w każdym z tych obszarów oraz zrównoważone relacje ...
 • Nogaj, Anna Antonina; Żylińska, Marzena (Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, 2013)
  Artykuł koncentruje się wokół problematyki szkolnictwa muzycznego. Przedstawia najważniejsze założenia związane z realizacją kształcenia muzycznego. Prezentuje muzyczne i pozamuzyczne korzyści wynikające z podejmowania się ...