Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, 2016)
  Praca zawodowa i sfera osobista, której głównym składnikiem jest rodzina, to dwa ważne obszary życia każdej jednostki. Satysfakcja czerpana z wypełniania ról społecznych w każdym z tych obszarów oraz zrównoważone relacje ...
 • Nogaj, Anna Antonina; Żylińska, Marzena (Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, 2013)
  Artykuł koncentruje się wokół problematyki szkolnictwa muzycznego. Przedstawia najważniejsze założenia związane z realizacją kształcenia muzycznego. Prezentuje muzyczne i pozamuzyczne korzyści wynikające z podejmowania się ...
 • Nowak, Jolanta (2015)
  W dzisiejszych czasach szkoła powinna przeistoczyć się z instytucji edukacyjnej, która przedstawia uczniom ujednolicony model wiedzy, w kierunek edukacyjny oferujący bogactwo i wszechstronność informacji, których prezentacja ...
 • Sołtysiak, Teresa (2013)
  Celem badań było ukazanie sposobów i skutków działań młodych kobiet zmierzających do poprawy własnego wizerunku, prowadzącego do osiągnięcia idealnych kształtów. Badaniem za pomocą Kwestionariusza Ankiety poddano 180 młodych ...
 • Czerwiński, Kazimierz (2016)
  Komunitaryści - w sporze z liberałami - przekonują o dużym znaczeniu różnych wspólnot dla konstytuowania osobowości jednostki, zwłaszcza jej horyzontu aksjologicznego. Wspólnoty mogą jednak przyjmować różne postaci, w ...