Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Książki, rozdziały

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Książki, rozdziały

Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Nogaj, Anna Antonina (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008)
  Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie postaci wybitnego polskiego pianisty młodego pokolenia, Rafała Blechacza, w kontekście jego osobistych predyspozycji do wykonywania zawodu muzyka na najwyższym poziomie. Rafał ...
 • Grzybowski, Przemysław Paweł; Marszałek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017)
  W naszym Domu... Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wczoraj i dziś to pierwszy tom monografii o charakterze kronikarskim napisanej przez parę naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z okazji obchodów ...
 • Czerwiński, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2016)
  Artykuł podejmuje zagadnienie różnic między komunikowaniem ustnym i pisemnym w edukacji. Za Walterem J. Ongiem zostały zaakcentowane różnice między oralnością i piśmiennością, które są zazwyczaj niedostrzegane lub lekceważone, ...
 • Czerwiński, Kazimierz (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2016)
  We współczesnej filozofii politycznej toczą się dyskusje dotyczące istoty dobra wspólnego, sposobów jego uzgadniania, identyfikacji i artykulacji. Artykułowanie dobra wspólnego danej społeczności jest możliwe jedynie w ...
 • Nogaj, Anna Antonina; Żylińska, Marzena (Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, 2013)
  Artykuł koncentruje się wokół problematyki szkolnictwa muzycznego. Przedstawia najważniejsze założenia związane z realizacją kształcenia muzycznego. Prezentuje muzyczne i pozamuzyczne korzyści wynikające z podejmowania się ...