Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako nowa "filozofia" zarządzania

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach