Artykuły naukowe

Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Gerlach, Ryszard; Tomaszewska-Lipiec, Renata (2017)
 • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)
  Zakład pracy, rozpatrywany jako przedmiot badań pedagogów pracy, stanowi kategorię złożoną poznawczo i praktycznie, ale niewątpliwie towarzyszącą pedagogice pracy od początku jej powstania jako subdyscypliny naukowej. ...
 • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017)
  Jak wskazuje Komisja Europejska, czasy, kiedy konkurencyjne były głównie państwa, które oferowały jedynie pracę wymagającą niskich kwalifikacji, skończyły się. Dlatego coraz większy nacisk kładzie się na jakość edukacji ...
 • Molesztak, Aldona (2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki rodziny poprzez określenie zmian makro- i mikrospołecznych. Rodzina jako system przeobraża się ze względu na zmiany makrospołeczne, ale także sama inicjuje w pewnym zakresie ...
 • Tomaszewska-Lipiec, Renata (Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy ; Uniwersytet Zielonogórski, 2017)
  W artykule podjęto problematykę współpracy nauk społecznych z gospodarką. Wydaje się bowiem, iż te dwa światy: nauki społeczne i gospodarka są jeszcze zbyt odległe od siebie, a potencjał wspomnianych nauk nie jest ...