Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny, 2010, Numer 1

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przegląd Pedagogiczny, 2010, Numer 1

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Dariusz Stępkowski
  Związek szkoły, państwa i Kościoła w ujęciu Herbarta
 • Johann Friedrich Herbart
  O stosunku szkoły do życia
 • Michał Głażewski
  Dystopia albo ontologia Zło-bytu
 • Maria Czerepaniak-Walczak
  Zaskakujące, intrygujące, niezwyczajne obrazy młodzieży. Próba zastosowania koncepcji „Czarnych Łabędzi” w pedagogice młodzieży
 • Urszula Kluczyńska
  „Globalny nastolatek” jako efekt globalnej kultury i stylu życia

 • II. Z badań
 • Mirosława Nyczaj-Drąg
  Wzory edukacyjnego wspierania dzieci w rodzinach z klasy średniej
 • Milena Bącik, Przemysław Gawarkiewicz, Katarzyna Siewicz
  Aktywność zawodowa studentów jako przykład pozaakademickiej działalności młodych ludzi

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Marek Budajczak
  O naukowym podejściu do edukacji domowej
 • Sebastian Taboł
  Edukacja a kultura szkoły

 • IV. Recenzje
 • Agnieszka Kleina
  Sandra Schlee / Interkulturelle Jugendarbeit in der deutsch-polnischen Grenzregion. Interkulturelles Lernen – Jugend – Deutschland und Polen. Saarbrücken 2008
 • Katarzyna Szymala
  David Isaacs / El trabajo de los profesores. Virtudes en los educadores. Justicia – comprensión – optimismo. Pamplona 2008
 • Piotr Kostyło
  Leszek Koczanowicz Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce. Wrocław 2009

 • Varia
 • Mariusz Cichosz
  Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - początki, rozwój, dylematy teraźniejszości - rozważania nad instytucjonalizacją

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

  Najnowsze pozycje

  • Stępkowski, Dariusz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2010)
   Zależność łącząca edukację, politykę i religię, choć o tej ostatniej mówi się i pisze w dyskursie naukowym coraz rzadziej (zresztą nie od dziś), pozostaje ciągle aktualnym problemem pedagogicznym. Na ten temat w spuściźnie ...
  • Herbart, Johann Friedrich (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2010)
  • Głażewski, Michał (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2010)
   Artykuł traktuje o fenomenie dystopii, który jako antonimiczne pojęcie utopii może stanowić dla pedagogiki źródło inspiracji w sensie radykalnego sposobu myślenia o społeczeństwie, człowieku i wychowaniu, antycypując w ...
  • Czerepaniak-Walczak, Maria (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2010)
   Wyniki badań nad młodością i młodzieżą cechuje tendencja do uogólnień i generalizacji odkryć. Zjawisko to ma szerszy wymiar, jest obecne nie tylko w kontekście badań nad młodością, niemniej jednak właśnie w odniesieniu ...
  • Kluczyńska, Urszula (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2010)
   Celem artykułu jest charakterystyka kategorii globalnego nastolatka jako efektu globalnej kultury i stylu życia. W ramach pracy autorka przybliżyła główne kryteria określające globalnego nastolatka: umiejętność korzystania ...