Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Mężczyzna w nieludzkim świecie. Wizerunki mężczyzny w poezji i plastyce polskiego socrealizmu

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach