Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Judoists’ tactical and technical efficiency during the World Championships in 2014 and 2015

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach