Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Lubowiecki-Vikuk, Adrian; Basińska-Zych, Agata (2011)
  This article focuses on sport and tourism as important components of place branding process (national, regional and local). The literature in the field of place branding is reviewed. Next, the article ...
 • Pujszo, Małgorzata; Stepniak, Robert; Adam, Marek (2017)
  Cel: Porównanie poziomu czytelnictwa osób w populacji judoków jako elementu składowego kultury powszechnej, na tle średniej wartości czytelnictwa w grupie kontrolnej i znalezienie ewentualnych zależności czytelnictwa z ...
 • Charzyński, Przemysław; Gonia, Alicja; Podgórski, Zbigniew; Kruger, Agnieszka Anna (2017)
  W artykule scharakteryzowano kuchnię Pomorza, którego kulinarne dziedzictwo zostało częściowo zapomniane w okresie PRL, a obecnie jest na nowo odkrywane. Wskazano charakterystyczne potrawy dawnej i ...
 • Wojdat, Marta; Janowska, Patrycja; Pujszo, Małgorzata; Stępniak, Robert (2017)
  Cel: Porównanie poziomu agresji kobiet i mężczyzn w populacji judoków, na tle średniej agresji społeczeństwa polskiego. Materiał i metody: Przebadano 77 osobowa grupę byłych i nadal trenujących judoków (30 kobiet i 47 ...
 • Wojdat, Marta; Janowska, Patrycja; Pujszo, Małgorzata; Stępniak, Robert; Adam, Marek (2017)
  Zjawisko agresji jest przedmiotem badań zarówno pod kątem jego negatywnych skutków, jak również jako pożądany element psychiki zawodnika sportów walki. Wyznaczenie jaki jest poziom agresji czynnych i byłych zawodników judo, ...