Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola sztuki w życiu człowieka 2294
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001 2185
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 1908
Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka 1368
Radzenie sobie ze stresem przez mężczyzn trenujących zespołowe gry sportowe oraz sporty walki 1334
Zdolności muzyczne - ich rozwój i uwarunkowania. Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego 1328
Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka 1305
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy w latach 1985-1987 1252
Style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera 1239
Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła  1233