Inne

Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

 • Ossowski, Roman; Nogaj, Anna Antonina (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2011)
  Artykuł dotyczy znaczącej roli rodziny na różnych etapach kształcenia uzdolnionego muzycznie dziecka. Opisuje genezę rozwoju muzycznej wrażliwości, charakteryzuje poszczególne etapy kształcenia muzycznego, wskazuje możliwości ...
 • Nogaj, Anna Antonina (Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, 2013)
  Artykuł koncentruje się wokół problematyki wpływu muzyki na inne, pozamuzyczne sfery funkcjonowania człowieka, do których zaliczyć należy m.in. procesy poznawcze, kompetencje werbalne, zdolności matematyczne, a także ...
 • Nogaj, Anna Antonina (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2013)
  Artykuł koncentruje się wokół problematyki wsparcia pedagogicznego, które jest traktowane jako fundamentalny czynnik w strukturze psychologicznych kompetencji nauczycieli. Perspektywa edukacji uzdolnionych muzycznie dzieci ...
 • Nogaj, Anna Antonina (Wydawnictwo Aureus, 2014)
  Artykuł koncentruje się na problematyce rozwoju tożsamości muzycznej z uwzględnieniem roli pedagoga-instrumentalisty, jako moderatora relacji mistrz-uczeń. Problematyka tożsamości uwzględnia perspektywę psychologii rozwojowej, ...
 • Nogaj, Anna Antonina (Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, 2014)
  Artykuł koncentruje się wokół problematyki konieczności zatrudniania psychologów w szkołach muzycznych, plastycznych i baletowych. Wskazuje na najważniejsze zadania jakie powinien realizować psycholog szkoły artystycznej ...