Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny, 2011, Numer 2

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przegląd Pedagogiczny, 2011, Numer 2

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Dietrich Benner, Martina von Heynitz, Stanislav Ivanov, Roumiana Nikolova, Claudia Pohlmann, Claudia Remus
  Nauczanie etyki i kompetencja moralna poza wdrażaniem wartości i wychowaniem do cnoty
 • Jarosław Marzec
  Ken Wilber - pasja rozwoju

 • II. Z badań
 • Monika Nawrot-Borowska
  Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej
 • Anita Młynarczyk-Tomczyk
  Model nauczania przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych w latach 1944-1970
 • Hanna Kędzierska
  Kariery zawodowe nauczycieli w labiryncie oświatowych przeobrażeń
 • Daria Wojtkiewicz
  Interakcje uczniów i nauczycieli w środowisku szkolnym

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Magdalena Kapela
  Schyłek uniwersytetu „zaściankowego”
 • Aleksander Kobylanek, Ilona Zakowicz
  Polski uniwersytet wobec wymagań rynku pracy

 • IV. Recenzje
 • Katarzyna Szymala
  Maria Calvo Charro / Guía para una educación diferenciada, Madrid 2009
 • Anetta Soroka-Fedorczuk
  Inetta Nowosad / Autonomia szkoły publicznej w Niemczech, Poszukiwania – konteksty– uwarunkowania, Zielona Góra 2008
 • Hanna Kędzierska
  Ewa D. Białek / Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Kraków 2009
 • Anna Felcyn
  Leon Dyczewski / Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie: pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin 2009
 • Aleksandra Zawiślak
  Dorota Szarkowicz / Ortopedagogika w krajach języka niemieckiego i w Polsce. Studium historyczno-społeczne, Szczecin 2009
 • Katarzyna Ludwikowska
  Iwona Mandrzejewska-Smól / Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej, Bydgoszcz 2010
 • Marcelina Służewska
  Hanna Świda-Ziemba / Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2010

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Mirosław S. Szymański

  Najnowsze pozycje

  • Benner, Dietrich; Heynitz, Martina von; Ivanov, Stanislav; Nikolova, Roumiana; Pohlmann, Claudia; Remus, Claudia (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Grupa naukowców z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie prezentuje zarys koncepcji i wstępne wyniki prac badawczych przeprowadzonych w ramach projektu opatrzonego skrótem ETiK. Empirycznemu sprawdzeniu poddano w nim efekty ...
  • Marzec, Jarosław (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Prezentowany tekst stanowi, wedle wiedzy autora, bodaj pierwszą próbę przybliżenia sylwetki Kena Wilbera oraz zaprezentowanie przesłania jego filozofii integralnej środowisku pedagogów w Polsce. Społeczne usytuowanie ...
  • Nawrot-Borowska, Monika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Celem niniejszego artykułu jest próba odtworzenia specyfiki zabaw dzieci na wsi polskiej w okresie II połowy XIX i początków XX wieku. Dokonano próby prezentacji rodzajów zabaw, ich specyfiki, zasad ich organizacji, a ...
  • Młynarczyk-Tomczyk, Anita (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   W artykule omówiono model nauczania przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych, będących w 25-leciu Polski Ludowej podstawową formą kształcenia kandydatów na nauczycieli szkół podstawowych. Przedmioty pedagogiczne ...
  • Kędzierska, Hanna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2011)
   Zmiany społeczno-ekonomiczne i oświatowe ostatnich dwudziestu lat spowodowały istotne przeobrażenia w sposobie rozumienia pracy i profesjonalizmu, także w zawodzie nauczycielskim. Przyjęty model rozwoju: od stażysty do ...