Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zbiórka dzwonów podczas powstania listopadowego w 1831 r. i późniejsze odszkodowania w dekanatach pogranicza kujawsko-wielkopolskiego diecezji kujawsko-kaliskiej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach