Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Dzieje Rusi - Rosji - Związku Radzieckiego w kontekście stosunków społecznych wynikających z podziału pracy. Przegląd współczesnych rosyjskich podręczników do historii

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach