Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Structural-Geometric Functionalization of the Additively Manufactured Prototype of Biomimetic Multispiked Connecting Ti-Alloy Scaffold for Entirely Noncemented Resurfacing Arthroplasty Endoprostheses

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Ta pozycja udostępniana jest na licencji:

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska