Witamy w repozytorium

Repozytorium gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz dorobek naukowy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Struktura zasobu odpowiada wydziałom i jednostkom uczelni. Głównym celem serwisu jest upowszechnianie dorobku naukowego oraz promocja badań prowadzonych na bydgoskim uniwersytecie.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Tomaszewska, Renata; Pawlicka, Aleksandra (2019)
  The aim of the article is to present some selected reflections upon the future of work. Its first part presents the main drivers of change, which are even quicker and even more difficult to predict. Their directions seem ...
 • Garczewska, Anna; Garczewski, Krzysztof (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015)
  W książce przedstawiona została analiza polskich i niemieckich filmowych narracji historycznych powstałych po 1989 r. W centrum uwagi znalazły się ekranizacje trzech zasadniczych problemów: drugiej wojny światowej, PRL i ...
 • Grzybowski, Przemysław Paweł; Marszałek, Katarzyna; Brzozowska, Joanna (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019)
  „Dom na szwederowskiej skarpie...” to bogato ilustrowany zbiór opowieści o poszczególnych eta-pach funkcjonowania jednego z najstarszych bydgoskich sierocińców, mieszczącego się na Szwederowie przy ulicy Romualda Traugutta ...
 • Moch, Michal (Kazimierz Wielki University Publishing Office, 2017)
  A book can be considered as the first European printed monograph of life and works of Naṣr Abū Zayd (1943-2010) - one of the most important contemporary Islamic thinkers.The monograph, consisting of an introduction, seven ...
 • Moch, Michał (Wydawnictwo Agade, 2013)
  Monografia zawiera analizy interdyscyplinarne wielu przykładów skomplikowanych, wielopoziomowych tożsamości Koptów i Maronitów, które niemal zawsze są tworzone w interakcji z postawami muzułmańskiej większości, a zarazem ...

View more