Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Nogaj, Anna Antonina; Ossowski, Roman (Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2017)
  Learning at a music school entails a number of diverse experiences that may have a positive or negative impact on the personal development and artistic achievements of musically talented children and young people. Musical ...
 • Nogaj, Anna Antonina (2017)
  Celem artykułu jest podkreślenie muzycznych, a także rozwojowych, psychologicznych, emocjonalno-społecznych i poznawczych (tzw. pozamuzycznych) korzyści, wynikających z kształcenia muzycznego. Artykuł koncentruje się na ...
 • Borsich, Szymon (2016)
  Zagrożenie stereotypem może dotyczyć wszystkich uczniów, którzy należą do stygmatyzowanych grup określanych mianem mało zdolnych. Niepokój związany z perspektywą potwierdzania negatywnego stereotypu jest istotnym czynnikiem ...
 • Potorska, Alicja (2016)
  Artykuł jest syntezą krytycznego przeglądu literatury, którego celem było ustalenie, w jaki sposób badano dotąd warunki do rozwoju autonomii i samokontroli tworzone dzieciom w okresie 2.–3. roku życia wychowującym się w ...
 • Ostrowicka, Helena (2013)
  The presented article is an effect of reflections on concepts and categories by the means of which the knowledge about youth is designed in the pedagogical discourse. In the research a specific type of discourse analysis ...