Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola sztuki w życiu człowieka 2057
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001 1840
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 1364
Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka 1242
Zdolności muzyczne - ich rozwój i uwarunkowania. Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego 1126
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy w latach 1985-1987 1083
Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych 1058
Lokalne zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością bobra europejskiego (castor fiber L.) w okolicy Trzebcin (powiat tucholski) 1047
Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym 1040
Style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera 1037