Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola sztuki w życiu człowieka 2252
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001 2069
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 1794
Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka 1337
Zdolności muzyczne - ich rozwój i uwarunkowania. Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego 1255
Radzenie sobie ze stresem przez mężczyzn trenujących zespołowe gry sportowe oraz sporty walki 1240
Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka 1226
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy w latach 1985-1987 1206
Style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera 1168
Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła  1141