Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola sztuki w życiu człowieka 2196
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001 1928
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 1510
Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka 1292
Zdolności muzyczne - ich rozwój i uwarunkowania. Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego 1197
Radzenie sobie ze stresem przez mężczyzn trenujących zespołowe gry sportowe oraz sporty walki 1133
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy w latach 1985-1987 1129
Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka 1120
Style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera 1100
Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych 1088