Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola sztuki w życiu człowieka 1651
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001 1501
Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka 1087
Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych 1008
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy w latach 1985-1987 1002
Lokalne zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością bobra europejskiego (castor fiber L.) w okolicy Trzebcin (powiat tucholski) 998
Zdolności muzyczne - ich rozwój i uwarunkowania. Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego 979
Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym 972
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 926
Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci : zastosowania koncepcji Edwina E. Gordona 915