Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola sztuki w życiu człowieka 2046
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001 1819
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 1342
Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka 1219
Zdolności muzyczne - ich rozwój i uwarunkowania. Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego 1111
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy w latach 1985-1987 1074
Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych 1054
Lokalne zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością bobra europejskiego (castor fiber L.) w okolicy Trzebcin (powiat tucholski) 1036
Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym 1033
Style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z życia opiekunów osób z chorobą Alzheimera 1019