Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola sztuki w życiu człowieka 1562
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001 1389
Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka 1056
Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych 999
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy w latach 1985-1987 981
Lokalne zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością bobra europejskiego (castor fiber L.) w okolicy Trzebcin (powiat tucholski) 979
Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym 956
Zdolności muzyczne - ich rozwój i uwarunkowania. Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego 953
Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci : zastosowania koncepcji Edwina E. Gordona 900
Grywalizacja w praktyce: reguły, problemy, zalety i technologia. Wstępna analiza rocznych kursów przeprowadzonych na UKW 851