Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
Rola sztuki w życiu człowieka 1968
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001 1725
Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka 1163
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 1140
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy w latach 1985-1987 1047
Współczesny obraz człowieka starszego wśród młodych dorosłych 1039
Zdolności muzyczne - ich rozwój i uwarunkowania. Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego 1039
Lokalne zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością bobra europejskiego (castor fiber L.) w okolicy Trzebcin (powiat tucholski) 1017
Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym 1008
Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci : zastosowania koncepcji Edwina E. Gordona 966