Statystyki

Wszystkie wizyty

Przeglądań
3D printing technologies in rehabilitation engineering 2456
Rola sztuki w życiu człowieka 2333
M. Leary / Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2001 2229
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 2101
Zdolności muzyczne - ich rozwój i uwarunkowania. Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego 1418
Radzenie sobie ze stresem przez mężczyzn trenujących zespołowe gry sportowe oraz sporty walki 1409
Muzyka w okresie prenatalnym. Zaangażowanie kobiet w ciąży we wspieranie rozwoju muzycznego dziecka 1394
Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka 1363
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy w latach 1985-1987 1294
Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła  1284