Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny, 2013, Numer 2

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przegląd Pedagogiczny, 2013, Numer 2

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Marta Wiatr
  Przemiany refleksyjności współczesnych rodziców
 • Urszula Dernowska
  Kompetencja globalna w szkole
 • Emilia Wasilewska
  Kary cielesne w kontekście paradygmatycznego przejścia w ujęciu celu wychowania

 • II. Z badań
 • Bartosz Atroszko, Paweł Atroszko
  Sytuacja materialna studentów, zaangażowanie i samoskuteczność w zakresie nauki a kompulsja uczenia się
 • Maciej Łoś
  Fetyszyzm wśród uczniów jako zadanie dla pedagoga szkolnego
 • Błażej Przybylski
  Autorytet w kryzysie czy brak zapotrzebowania na autorytety? Znaczenie autorytetu dla młodzieży zaangażowanej w życie polityczne Polski
 • Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
  Zderzenia: „oswajanie” różnicy przez sztukę współczesną
 • Iwona Cierkosz
  Analiza prac plastycznych dzieci z perspektywy klasycznego postrzegania piękna

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Marta Dora
  Lepiej nie mówić. O edukacji seksualnej w Polsce
 • Joanna Pacewicz-Biegańska
  Przemiany seksualności nastolatków

 • IV. Esej naukowy
 • Aleksander Nalaskowski
  Pedagogy or a woman in a male guise

 • V. Debiuty naukowe
 • Anna Baruch
  Choroba nowotworowa dziecka jako czynnik powodujący zmiany w funkcjonowaniu rodziny - wybrane aspekty

 • Recenzenci tomu
  prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha, prof. dr hab. Ewa Filipiak, dr hab. Tomasz Biernat, dr hab. Józef Binnebesel, dr hab. Jolanta Bonar, dr hab. Katarzyna Krasoń, dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, dr hab. Anna Murawska, dr hab. Jacek Pyżalski, dr hab. Alicja Żywczok

  Najnowsze pozycje

  • Wiatr, Marta (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Celem artykułu jest refleksja nad zjawiskiem wzmożonej aktywności niektórych rodziców w kształtowaniu edukacyjnych środowisk swoich dzieci. Autorka sięga po kategorię refleksyjności w celu teoretycznej analizy owego zjawiska. ...
  • Dernowska, Urszula (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Autorka artykułu - zainspirowana doświadczeniami dydaktycznymi Williama Powella i Ochan Kusumy-Powell, autorów książki „How to Teach Now” - podejmuje próbę określenia warunków sprzyjających kształtowaniu w uczniach kompetencji ...
  • Wasilewska, Emilia (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Celem podjętych rozważań będzie próba przeprowadzenia teoretycznej analizy uzasadnienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec dziecka w praktyce wychowawczej rodziny. Z perspektywy teorii wychowania punktem wyjścia rozważań ...
  • Atroszko, Bartosz; Atroszko, Paweł (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Jednym z poważnych problemów współczesnego społeczeństwa jest uzależnienie od pracy, które wiąże się z wyższym stresem, chorobami fizycznymi i symptomami psychologicznymi, a także problemami w zakresie relacji społecznych. ...
  • Łoś, Maciej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2013)
   Artykuł zwraca uwagę na problem nietypowych skłonności seksualnych, które ujawniają się u osób w młodym wieku. Opisuje stan wiedzy studentów pedagogiki resocjalizacyjnej o fetyszyzmie, ukazuje częstotliwość jego występowania ...