Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny, 2013, Numer 1

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przegląd Pedagogiczny, 2013, Numer 1

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Michał Głażewski
  Rudolf Steiner. Przyczynek do biografii
 • Magdalena Wędzińska
  Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schellera – implikacje pedagogiczne
 • Michał Okseniuk
  Ratunek dla świata. Propozycja Amina Maaloufa
 • Karol Kołbyk
  Wychowawca czy dobry wujek? - rola pedagoga ulicy w środowisku lokalnym

 • II. Z badań
 • Monika Nawrot-Borowska
  Tradycje powstania styczniowego i ich rola w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia (w świetle wspomnień z zaboru rosyjskiego) – w 150. rocznicę zrywu niepodległościowego z 1863 roku
 • Martyna Klaus
  Ideał wychowania w Polsce w latach 1945-1949 w publicystyce "Nowej Szkoły"
 • Renata Borzyszkowska
  "Twoje Dziecko" (1951-1981) – magazyn poradnikowy dla rodziców

 • III. Dyskusje i polemiki
 • Krzysztof Kamiński
  Filozofia na studiach pedagogicznych
 • Krzysztof Skorulski
  Słowo i pustosłowie

 • IV. Esej naukowy
 • Aleksander Nalaskowski
  Interhomo

 • V. Debiuty naukowe
 • Izabela Lisiewicz
  Systematyzacja teoretycznych ujęć animacji społecznej

 • V. Recenzje
 • Sebastian Taboł
  Lech Witkowski / Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków 2013

 • Recenzenci tomu
  prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, dr hab. Mariusz Cichosz, dr hab. Marek Budajczak, dr hab. Sławomir Futoma, dr hab. Jarosław Gara, dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, dr hab. Romuald Grzybowski, dr hab. Piotr Kostyro, dr hab. Grażyna Sawicka, dr hab. Ewa Wysocka

  Najnowsze pozycje