Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny, 2008, Numer 1

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przegląd Pedagogiczny, 2008, Numer 1

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Wodziński, Cezary (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2008)
 • Sauerland, Karol (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2008)
  Autor opisując humboldtowski model nauczania, przekonuje czytelnika, że idea partnerskiej wspólnoty uczących i uczących się, którzy poszukują odpowiedzi na dręczące współczesnych badaczy pytania, nie stracił na aktualności. ...
 • Jaworska-Witkowska, Monika (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2008)
  Tekst jest próbą odpowiedzi na potrzebę holistycznego podejścia w naukach humanistycznych i pedagogicznego postulatu integralnego traktowania człowieka jako aktywnego i twórczego podmiotu. Służy temu program badawczy ...
 • Andrukowicz, Wiesław (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2008)
  Wszystkie działania człowieka, w tym edukacyjne, są elementem rzeczywistej „metagry” (wyrażenie za Stanisławem Lemem) między „naturą” a kulturą, między tym, co obiektywne a subiektywne, przedmiotowe a podmiotowe, w której ...
 • Cylkowska-Nowak, Mirosława (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki, 2008)
  Celem artykułu było przeanalizowanie, opisanie i scharakteryzowanie współczesnych rozwiązań w zakresie wyboru szkoły praktykowanych w wybranych systemach szkolnych krajów europejskich i pozaeuropejskich (Dania, Holandia, ...