Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Metodologiczne podstawy współczesnej teorii politycznej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Nocoń, Jarosław
dc.date.accessioned 2017-10-04T13:03:37Z
dc.date.available 2017-10-04T13:03:37Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2006, Tom 6. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4473
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject teoria polityczna en_US
dc.subject metodologia en_US
dc.title Metodologiczne podstawy współczesnej teorii politycznej en_US
dc.title.alternative Methodological fundations of modern political theory en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord