Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Fundamentalizm muzułmański jako ruch społeczny

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Manikowski, Sławomir
dc.date.accessioned 2017-10-04T12:59:04Z
dc.date.available 2017-10-04T12:59:04Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2006, Tom 6. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4472
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject fundamentalizm muzułmański en_US
dc.subject islam en_US
dc.subject ruch społeczny en_US
dc.title Fundamentalizm muzułmański jako ruch społeczny en_US
dc.title.alternative Muslim fundamentalism as a social movement en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord