Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Socjologia wiedzy jako perspektywa badawcza w analizie interpretacji wzorca programowego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Sujecki, Janusz
dc.date.accessioned 2017-10-04T12:53:51Z
dc.date.available 2017-10-04T12:53:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2006, Tom 6. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4471
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject socjologia en_US
dc.subject wiedza en_US
dc.subject analiza en_US
dc.title Socjologia wiedzy jako perspektywa badawcza w analizie interpretacji wzorca programowego en_US
dc.title.alternative Sociology of knowledge as a research perspective in the analysis of the program pattern interpretation en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord