Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Szkoła - Zawód - Praca, 2016, Numer 11

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Szkoła - Zawód - Praca, 2016, Numer 11

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Wiesław Sztumski
  Ekologia pracy i sozologia pracy
 • Barbara Baraniak
  Pedagogika pracy zorientowana prośrodowiskowo
 • Jerzy Kunikowski
  Problem edukacji pracowniczej dla bezpieczeństwa
 • Daniel Kukla
  Współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy
 • Andrzej Zygadło
  Poczucie podmiotowości pracowników w organizacjach opartych na wiedzy. Gotowość do rezygnacji z podmiotowości wśród menedżerów korporacji międzynarodowych
 • Tatiana Walkowiak
  Modele kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych nauczycieli
 • Jakub Grygutis
  Status prawny nauczyciela w stanie nieczynnym w Karcie Nauczyciela
 • Beata Jakimiuk
  Praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych
 • Katarzyna Pardej
  Tworzenie modeli wyobrażeniowych zjawisk i procesów w szkolnictwie zawodowym

 • Raporty z badań
 • Elżbieta Gaweł-Luty, Dorota Kiełb-Grabarczyk
  Sytuacja rodzinna dziecka wobec migracji zarobkowej rodzica/rodziców. Sprawozdanie z badań
 • Agnieszka Sobolewska-Popko
  Kreacje zawodowe matek w ich narracjach
 • Magdalena Barańska
  Alternatywny scenariusz projektowania kariery zawodowej studentów pedagogiki UAM w świetle wyników badań
 • Adam Gawroński
  Perspektywy i wyznaczniki karier zawodowych z punktu widzenia kierowników i przedsiębiorców

 • Recenzje
 • Iwona Mandrzejewska-Smól
  Norbert G. Pikuła / Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji dla starości. Kraków 2015

 • Sprawozdania
 • Jarosław Korczak
  Ogólnopolskie Seminarium Badawcze, Ustroń 1–3.02.2016 r.
 • Katarzyna Ludwikowska
  III Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL Uczenie się przez całe życie. Rozwój - kariera - praca, Poznań 6.04.2016 r.
 • Najnowsze pozycje

  • Sztumski, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Praca, która jest ważną formą aktywności ludzi i ich cechą gatunkową, nie stała się jeszcze obiektem sozologii systemowej ani przedmiotem ochrony. Nie zwracano uwagi na jej degradację i deprecjację postępującą w przyspieszonym ...
  • Baraniak, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Spektrum zainteresowania pedagogiki pracy skupia się wokół wychowania, człowieka oraz pracy. W ten sposób określony przedmiot badań tej subdyscypliny sytuuje człowieka w centrum, zainteresowanego pracą i przygotowaniem do ...
  • Kunikowski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   W publikacji podjęty został problem edukacji pracowniczej dla bezpieczeństwa i bhp. Szczególnie wartościową częścią w całości rozważań wydają się być aspekty edukacyjne związane z bhp, rozpatrywane w świetle wymagań ...
  • Kukla, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Zmieniający się wciąż rynek pracy wymusza stałe doskonalenie się, najlepiej w różnych dziedzinach jednocześnie. Wymaga elastyczności, mobilności i kreatywności. Jednostka musi się z tym pogodzić i starać się sprostać ...
  • Zygadło, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Poszukiwania skutecznych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej doprowadziły zarówno teoretyków, jak i praktyków tego zagadnienia do stworzenia modelu zarządzania kapitałem ludzkim. Pracownik ...