Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2009, Tom 1, Numer 1

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2009, Tom 1, Numer 1

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Tadeusiewicz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Obecny system kształcenia w obszarze informatyki, mimo swoich bezspornych zalet, osiągnął w praktyce kres swojej wydolności, nie gwarantując jednocześnie możliwości wykształcenia takiej liczby informatyków, jaka będzie ...
 • Dramski, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Algorytm klasteryzacji metodą k-średnich to jeden z najpopularniejszych sposobów służących do klasyfikacji danych przy użyciu metod sztucznej inteligencji. Otrzymane klastry mogą dalej posłużyć do budowy np. modeli ...
 • Kopyszka, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Artykuł ten pokazuje znaczenie logiki rozmytej w życiu codziennym. Zawiera on podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Wskazuje praktyczne wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych. Porównuje jej arytmetykę z arytmetyką skierowanych ...
 • Bajek, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Celem opracowania jest przedstawienie stworzonego przez Lanchestera modelu walki na dowolnym przykładzie. W artykule zamieszczone są informacje na temat samego modelu walki, prezentowany jest ogólny układ równań Lanchestera ...
 • Fajkowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  W artykule prezentowany jest model szeregowego oscylatora RLC, który zaburzany jest losowymi parametrami rezystancji i indukcyjności. Do numerycznej symulacji układu został stworzony program napisany w języku C++. Program ...