Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania, 2012, Tom 2

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania, 2012, Tom 2

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Zbigniew Bukowski
  Podstawy prawne tworzenia oraz kwalifikacja prawna stref przemysłowych
 • Krzysztof Lewandowski, Elżbieta Wituska
  Dychotomia aktywności starosty powiatowego w strukturze terenowej administracji publicznej
 • Radosław Krajewski
  Przestępstwo umożliwienia lub ułatwienia nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Adam Jakuszewicz
  Prawo do odmowy zabiegu medycznego ratującego życie ze względu na sprzeciw
 • Marta Mochulska
  Doktryna prawa i jej wpływ na stosowanie prawa przez sądy w państwach kontynentalnej tradycji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Ukrainy
 • Sławomir Kamosiński
  Marketing terytorialny małych miast i wsi
 • Marcin Skinder
  Otoczenie, taktyki i rozwiązywanie konfliktów jako problemy technik mediacji i negocjacji w administracji
 • Rafał Kania
  Zastosowanie mapowania procesów do szacowania kosztów dostaw wynikających z formalnoprawnych obowiązków spółek komunalnych
 • Rafał Bucholski
  Specjalizacja czy uniwersalizm? Rozważania o bankowości hipotecznej w Polsce na tle regulacji czeskich - aspekty prawne
 • Katarzyna Biskup
  Konkurencja na rynku lotniczym - zarys problematyki
 • Grzegorz Górniewicz
  Dług publiczny Włoch na tle pozostałych krajów grupy PIIGS
 • Adam Strzelecki
  Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości jako czynnik rozwoju ośrodka subregionalnego
 • Marek Jeleniewski
  Inowrocławski Ośrodek Prasy Lokalnej (cz. 1, do roku 1939)
 • Jakub Kujawa
  Przemysłowa i mieszkaniowa przestrzeń miasta Bydgoszczy u progu socjalistycznej industrializacji (1945-1949)

 • Recenzent tomu
  prof. zw. Bogusław Sygit, kierownik Zakładu Kryminalistyki w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Najnowsze pozycje

  • Kujawa, Jakub (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2012)
   The following outline of the problem concerns the issues of functional, spatial, social and economic nature, related to the condition and potential of the industrial and housing areas of Bydgoszcz from 1945 to 1949. The ...
  • Jeleniewski, Marek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2012)
   Inowrocław has always been an important centre of local newspapers in the poviat and in a considerable part of Kuyavia. The first German newspaper - „Kujawischer Bote” existed in the years 1874-1945; the most important ...
  • Strzelecki, Adam (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2012)
   Local self-government is an external factor supporting and stabilizing the conditions and opportunities for business development. The aim of the study was to determine the role that local government of Włocławek can serve ...
  • Górniewicz, Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2012)
   The world economy crisis, started by the collapse of the mortgage market in U.S.A, gave rise to the deterioration of public finances in many European countries. The countries that were exceptionally strongly affected are ...
  • Biskup, Katarzyna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2012)
   The aim of the publication is to identify a broader range, the problem of unfair competition which exists in the air market. Competition is often in a manner inconsistent with the law or accepted principles of morality, ...