Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Szkoła - Zawód - Praca, 2013, Numer 5/6

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Szkoła - Zawód - Praca, 2013, Numer 5/6

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Jakubiak, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013)
  Nowożytne dzieje polskiej myśli pedagogicznej dowodzą, że niezależnie od programów ideowych, filozoficznych i politycznych poszczególnych ideologii wychowawczych, we wszystkich praca była traktowana jako wartość i ...
 • Wołk, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013)
  Funkcjonowanie człowieka w środowisku zawodowym jest związane z jego indywidualnymi dyspozycjami ogólnymi i zawodowymi. Uwzględnienie znaczenia potencjału ludzkiego w procesie pracy zawodowej wymaga jego rozpoznania i ...
 • Wiatrowski, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013)
  Wizjonerskie spojrzenia na pracę człowieka z końca XX wieku przestają wzbudzać pierwszoplanowe zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków. Teza o obumieraniu pracy człowieka przestaje szokować. W badaniach ...
 • Solak, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013)
  Edukacja jest tym obszarem w życiu człowieka, który nie tylko potrzebuje zagospodarowania, lecz ona sam w swej złożoności „zagospodarowuje” wielorakie struktury osobowości człowieka, przyczyniając się do jego rozwoju. ...
 • Melnik, Oleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013)
  W artykule zaakcentowano zależności pomiędzy treściami i technikami prowadzenia poradnictwa zawodowego dla młodzieży szkolnej a potrzebami społecznymi. Rozpatrywane są w nim zwłaszcza negatywne skutki poradnictwa, nie ...