Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Studia Pedagogiczne, 1997, Zeszyt 33 (13)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Studia Pedagogiczne, 1997, Zeszyt 33 (13)

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Obszary badań Instytutu Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego / red. E. Stucki, E. Filipiak

 • Maria Gładyszewska
  Zachowania twórcze dzieci w zabawie
 • Maria Gładyszewska, Krystyna Żuchelkowska
  Technika origami i jej wpływ na przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki pisania
 • Krystyna Żuchelkowska
  Wielostronne nauczanie-uczenie się i jego wpływ na wprowadzanie dzieci 6-letnich do arytmetyki liczb naturalnych
 • Maria Bulera, Teresa Dembna
  Sposoby realizacji wychowania patriotycznego przez umuzykalnienie dzieci sześcioletnich w przedszkolu
 • Edmund Stucki
  Tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Halina Smolińska-Rębas
  Inspiracje freinetowskie w nauczaniu początkowym
 • Ewa Filipiak
  Aktywność werbalna dzieci w pierwszym, drugim i trzecim roku edukacji
 • Maria Plenkiewicz
  Potrzeba kształtowania umiejętności krytycznego czytania w edukacji wczesnoszkolnej. Aktualny stan własnych badań nad krytycznym czytaniem w klasach początkowych
 • Krystyna Lenartowska
  Badania pedagogiczne związane z czytelnictwem uczniów klas niższych
 • Elżbieta Szefler
  Obszary badań własnych na tle dorobku polskiej myśli pedagogicznej w zakresie czaspiśmiennictwa dla dzieci
 • Jolanta Makarewicz
  Znaczenie kształtowania wyobraźni geometrycznej we wczesnoszkolnym nauczaniu-uczeniu się geometrii
 • Maria Sobieszczyk
  Percepcja kierunków u dzieci leworęcznych
 • Zenobia Szamotulska
  Wychowanie do pracy dzieci 7-9-letnich w domu rodzinnym
 • Ewa Zwolińska
  Zarys problematyki pedagogicznej podejmowanej w badaniach własnych
 • Najnowsze pozycje