Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW, 2014, Tom 3, Numer 2

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW, 2014, Tom 3, Numer 2

Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Traczykowski, Dominik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)
  W artykule rekonstruuję poglądy Kazimierza Twardowskiego dotyczące metod - sposobów nauczania i wychowania młodzieży. Przybliżam również główne zasady dydaktyczne jakimi według profesora powinien kierować się nauczyciel w ...
 • Cieślakowski, Łukasz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)
  Józef Bocheński był nie tylko filozofem zakorzenionym w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, ale także duchownym oraz wojskowym. W trakcie swojego życia stworzył wiele dzieł, w których między innymi poruszał tematykę patriotyzmu ...
 • Wędzińska, Magdalena (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)
  Artykuł ten poświęcony jest przybliżeniu ideału osobowego nauczyciela w rozumieniu Bogdana Nawroczyńskiego. Artykuł rozpoczyna się od wyjaśnienia terminu wzór osobowy nauczyciela. W pierwszej części artykułu zaprezentowane ...
 • Gniadek, Natalia (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)
  Artykuł podejmuje próbę znalezienia w dorobku Tadeusza Kotarbińskiego refleksji i myśli dotyczących aspektów procesu resocjalizacyjnego. Zadanie to jest niebagatelne ze względu na pokaźną twórczość oraz szeroki zakres ...
 • Dziubczyńska, Patrycja (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Uczelniana Rada Doktorantów, 2014)