Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przeglądaj Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe według daty wydania

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe według daty wydania

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

 • Błach, Wiesław; Pujszo, Ryszard (2003)
  The aim of this research is to find the dependence between the increased index of mass (BMI) at women and their physical efficiency as well as the ability of restitution after a physical effort. The research was carried ...
 • Pyskir, Małgorzata; Pujszo, Ryszard; Bosek, Maciej; Grzegorzewski, Bronisław; Błach, Wiesław (2004)
  Background: Functioning of postural control system is important in practice of many sports discipline so, there is object of intensive research. In this paper the reaction of postural control system of students on physical ...
 • Błach, Wiesław; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Małgorzata; Adam, Marek (2005)
  The aim of the research was to determine the reaction of the postural control system of female competitors exposed to the pressure of a real judo fight in the tournament conditions. Simultaneously, before the tournament ...
 • Pujszo, Ryszard; Skorupa, Henryk; Smaruj, Mirosław; Sybilski, Zdzisław; Wolska, Beata (2006)
  W badaniach pracy systemu kontroli postawy ciała prowadzonych zarówno na osobach trenujących (zawodniczki judo), jak i nie trenujących (studentki) zaobserwowano reakcje sugerujące wpływ psychiki na pracę tego systemu .Jednym ...
 • Pujszo, Ryszard; Adam, Marek; Laskowski, Radosław; Smaruj, Mirosław; Sybilski, Zdzisław; Wolska, Beata (2006)
  W poniższych badaniach zajęto się wpływem natężenia fali akustycznej pochodzącym z muzyki techno na pracę systemu kontroli postawy ciała człowieka Stwierdzono istotną zależność między natężeniem dźwięku, ...
 • Błach, Wiesław; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Małgorzata; Migasiewicz, Juliusz; Skorupa, Henryk; Szymański, Tadeusz (2006)
  Celem badań było zmierzenie reakcji systemu kontroli postawy ciała na niewielką zmianę położenia osoby badanej względem podłoża. Pomiary przeprowadzono przy oczach otwartych i zamkniętych celem sprawdzenia wpływu sygnału ...
 • Pujszo, Ryszard; Skorupa, Henryk; Smaruj, Mirosław; Adam, Marek (Medsportpress, 2008)
  Unsteady athletes have been commonly seen after completion of a very intensive effort but it has been difficult to claim so far, whether such a state is a result of a perturbation of the postural control system or physiological ...
 • Pujszo, Ryszard; Błach, Wiesław; Smaruj, Mirosław; Adam, Marek (2008)
  Many observations during sporting events, during training as well as during intensive recreational activities can observe the impact of physical fatigue work posture control system. In the present study examined the level ...
 • Weryho, Maciej; Zmitrowicz, Małgorzata (2009)
  The Internet is an extremely attractive medium offering access to enormous resources of knowledge which, however, are scattered and differentiated. This report contains the analysis of the research carried out at the ...
 • Pujszo, Ryszard; Błach, Wiesław (Wydawnicwto NeuroCentrum, 2009)
  Doświadczenia własne zdobyte podczas wieloletnich badań posturograficznych prowadzonych zarówno na sportowcach jak i osobach nie trenujących pozwoliły zaobserwować zjawisko uzyskiwania coraz lepszych wyników w następujących ...
 • Przybylski, Grzegorz; Gadzińska, Aleksandra; Bannach, Małgorzata; Gołda, Ryszard; Pyskir, Małgorzata; Pyskir, Jerzy; Pujszo, Ryszard; Pasińska, Magdalena (2010)
  Cigarettes are known in Europe from XV age. Almost 38 percent adult men smokes and 23 percent adult women in Poland at present. Smoking of women increases quantity gradually on the breakthrough of years unfortunately. ...
 • Bania, Alicja; Szefer, Piotr; Pujszo, Ryszard (2010)
  Rekreacyjne uprawianie sportu przynosi wymierne rezultaty w postaci wyższych wskaźników oddechowych i wydolności. Wiele spośród studentek deklaruje, że oprócz godzin WF objętych programem nauczania nie podejmuje w czasie ...
 • Pujszo, Ryszard; Przybylski, Grzegorz; Pyskir, Małgorzata; Pyskir, Jerzy; Bannach, Małgorzata (2010)
  Last years it has been observed substantial deterioration of physical fitness of young people, especially girls. One of the most important aim of physical education departments is to improve student’s physical condition ...
 • Przybylski, Grzegorz; Pyskir, Małgorzata; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Jerzy; Bannach, Małgorzata (2010)
  Many female university students in Bydgoszcz starts a family at the end of studying or in a short time after graduation. It is very important for them to understand the significance of health and good physical condition ...
 • Przybylski, Grzegorz; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Małgorzata; Pyskir, Jerzy (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2010)
  In summer months, in 2009 spirometric and anthropometric researches were conducted in 2 groups of men. The first group consisted of people training judo recreationally and the second group consisted of men, who declared ...
 • Przybylski, Grzegorz; Pyskir, Małgorzata; Pyskir, Jerzy; Bannach, Małgorzata; Pujszo, Ryszard; Gołda, Ryszard (2011)
  Migracje ludnościowe są prawdopodobnie jednym z najważniejszych problemów światowego zdrowia i rozwoju społeczeństw. Polska jest krajem emigracji przez wiele wieków do chwili obecnej. W ostatnich 20 latach charakteryzuje ...
 • Przybylski, Grzegorz; Pyskir, Małgorzata; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Jerzy; Bannach, Małgorzata; Gadzińska, Aleksandra (2011)
  Analysis of the environmental risk factors on the asthma control in patients with bronchial asthma. Asthma is a very common chronic inflammatory disease of lower airways that affects the everyday life of patients with ...
 • Przybylski, Grzegorz; Dąbrowska, Anita; Pyskir, Małgorzata; Pasińska, Magdalena; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Jerzy; Gadzińska, Aleksandra; Bannach, Małgorzata (2011)
  Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dolnych dróg oddechowych, która wpływa na codzienne życie cierpiących na nią pacjentów i klinicznie charakteryzująca się atakami duszności (dyspnea) ze świstem i ściskaniem w klatce ...
 • Przybylski, Grzegorz; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Małgorzata; Pyskir, Jerzy; Bannach, Małgorzata (2011)
  Jednym z ważniejszych wyzwań zdrowia publicznego w XXI wieku będzie zapewnienie właściwej opieki osobom niepełnosprawnym. Osoby takie już z powodu nabytej bądź wrodzonej niepełnosprawności mają od początku zdecydowanie ...
 • Przybylski, Grzegorz; Pyskir, Małgorzata; Pujszo, Ryszard; Pyskir, Jerzy; Bannach, Małgorzata (2011)
  In September and October 2010 the anthropometric and spirometric measurements in two groups of men were done. The first group consist of professionally training members of the Poland national judo team. In the second group ...