Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Muzyka Historia Teoria Edukacja, 2012, Numer 2

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Muzyka Historia Teoria Edukacja, 2012, Numer 2

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły
 • Joanna Schiller-Rydzewska
  Kazimierz Serocki – przemiany twórcze i ich konteksty
 • Tomasz Marcin Kienik
  Świat sonorystyki Kazimierza Serockiego
 • Marlena Winnicka
  Technika koncertująca w sonorystycznych utworach Kazimierza Serockiego
 • Grzegorz Rubin
  Twórczość chóralna Kazimierza Serockiego
 • Maryla Renat
  Odmienność estetyki brzmienia w sonatach skrzypcowych kompozytorów bydgoskich
 • Jolanta Szulakowska-Kulawik
  Twórczość Clary Wieck i Cecile Chaminade jako obraz funkcji kobiety w europejskim życiu muzycznym – czyli pytanie, czy istnieje ecriture femine w muzyce
 • Adam Rosiński
  Zastosowanie wirtualnych instrumentów muzycznych w realizacji udźwiękowienia kompozycji i aranżacji muzycznych
 • Elżbieta Szubertowska
  Wczoraj i dziś edukacji muzycznej w kontekście jej funkcji wychowawczych
 • Małgorzata Okupnik
  Animacja. Rekurs w stronę teorii i praktyczne implikacje
 • Beata Kamińska
  Rola kościołów i świetlic przykościelnych w organizowaniu imprez kulturalnych i pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Anna Janosz-Olszowy
  Motywy i potrzeba godności własnej u pracowników instytucji kultury na przykładzie Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu

 • Debiuty
 • Katarzyna Wal
  Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

 • Recenzje
 • Elżbieta Szubertowska
  Katarzyna Ziołowicz, Joanna Sztejnbis-Zdyb (red.) / Współczesna edukacja estetyczna. Teoria i praktyka. Kielce 2011
 • Marlena Winnicka
  Jacek Bramorski (red.) / Musica Sacra 7

 • Sprawozdania
 • Anna Janosz-Olszowy
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Animacja kultury jako element integracji i poznania potrzeb kulturalnych środowiska”
 • Grzegorz Rubin
  Jubileusz Włodzimierza Lecha Puchnowskiego
 • Beata Kamińska
  Kolęda w polskiej edukacji muzycznej: muzyka - zajęcia artystyczne - szkolne zespoły muzyczne

 • Recenzent tomu
  prof. Iwona Melson - AM Katowice

  Najnowsze pozycje

  • Schiller-Rydzewska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
   Kazimierz Serocki is one of the leading figures of Polish music in the 20th century. An outstanding and interesting artist, an activist and organizer of music life. Thirty years after his death his accomplishments are ...
  • Kienik, Tomasz Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   The paper is a review of some basic issues concerning the mature musical output of this composer. Points to the still underestimated role in Polish history of twentieth century music, shows the sonorism (“sonoristics”) as ...
  • Winnicka, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   The composing interests of Kazimierz Serocki are very broad and diversified. In different periods of his life he referred to the folklore, neo-classicism, dodecaphony or aleatorism. his artistic output is characterized ...
  • Rubin, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   The figure of Kazimierz Serocki is connected with Pomorze and Kujawy. He was borne in Torun in 1922. It was there that he gained the basis for of the music education. Despite the fact that he completed his music studies ...
  • Renat, Maryla (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   The article is an attempt at viewing the violin sonatas created by Bydgoszcz composers in the second half of the 20th century, from the point of view of aesthetics. It is an contributory article written on the basis of ...