Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Przeglądaj według tematu "absolwent"

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj według tematu "absolwent"

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

  • Malewska, Eugenia (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014)
    W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wycinek badań własnych dotyczących losów i karier zawodowych absolwentów uczelni wyższych. Celem podjętych badań była diagnoza stanu kariery zawodowej tych młodych ludzi i ich plany ...